Заключителен тест

Здравейте!

Предлагам Ви един тест, който може да се използва за проверка на знания и умения в края на срока (в ПГ това е краят на втори срок). Тестът е съобразен с ДОИ по физика и астрономия за десети клас - ядро "От атома до Космоса" и съдържа 21 относително равностойни въпроса от задължителната подготовка. Всеки въпрос има по 4 избираеми отговори, един от които е верен.

С помощта на таблицата можете да направите и оценяване.

 

Оценка 2 3 4 5 6

Процент от постигнати

знания и умения

до 60% до 70% до 80%  до 90% до 100%

 

Успех!