<< Предишна                                              Следваща >>

Задача 21.

Защо за забавяне на бързи неутрони се използват вещества, съдържащи леки елементи?

Отговор:

В ядрените реактори за забавител на неутрони се използва тежка вода- вода, в състава на която вместо водород влиза деутерий. Това е така, защото неутроните силно се поглъщат от водорода и много слабо от деутерия.

Задача 22.

Посочете прилики и разлики между ядрения реактор и атомната бомба.

Отговор:

 

Ядрен реактор

Атомна бомба

Прилики

Осъществява се самоподдържаща се верижна реакция

Разлики

Обогатен уран

Чист уран или плутоний с маса, по- голяма от критичната

 

Верижната реакция протича контролируемо

Верижната реакция протича неконтролируемо за кратко време.

 

Задача 23.

Като използвате фигурата, обяснете как може да се измери дебита на течност (агресивна) в тръба.

Отговор:

Използват се скоростен тип датчици. Една от лопатките на турбината която се върти от флуида е с изотоп. Извън тръбопровода е монтиран брояч (честотомер), чрез който се следи дебитът. Намират приложение при агресивни течности с висока плътност и налягане Грешката с която отчитат е около ±0.05%, което е до 10 пъти по-малка в сравнение с измервателни прибори почиващи на други принципи.

Задача 24.

Защо α- частиците, изпускани от радиоактивните препарати не могат да предизвикат реакции в тежките елементи?

Отговор:

Енергията на α- частицата е недостатъчна, за да преодолее силата на отблъскването на ядрото на тежкия елемент и да проникне в него.

Задача 25.

По нефтопровод тече бензин, а след него нефт. Как да се определи моментът, когато през дадено сечение на тръбопровода преминава границата, която разделя бензина от нефта?

Отговор:

На границата бензин- нефт в горивото трябва да се постави радиоактивен препарат, а близо до даденото сечение на тръбопровода да се постави Гайгеров брояч. По изменението на плътностите на течностите уредът определя границата между тях.

Задача 26.

Опишете приликите и разликите между частиците и техните античастици.

Отговор:

Теоретичните и експериментални изследвания показват, че всяка елементарна частица има свой двойник- античастица. Частицата и нейната античастица имат еднакви маси в покой, еднакво време на живот, равни по големина електрични заряди, но с противоположен знак. Незаредите античастици също имат античастици.

 

Задача 27.

Посочете приликите и разликите между лептоните и кварките.

Отговор:

  Лептони Кварки
Прилики Лептоните и кварките са в основата на структурата на веществото.
Разлики имат цял електричен заряд Имат дробен електричен заряд
Електроните изграждат атомните обвивки. Двата кварка (горен и долен) изграждат частиците на ядрата- протони и неутрони.

 

Задача 28.

В термоядрената бомба и в звездите протичат едни и същи реакции- реакции на ядрен сентез. Защо тогава бомбата избухва, а звездите- не.

Отговор:

Освобождаването на енергия в термоядрената бомба става за много кратко време и тя избухва, докато в звездите времето е огромно и водородът гори бавно.

<< Предишна                                     към Качествени задачи >>