<< Предишна                                         Следваща >>

Задача 11.

Колко е енергията на връзката за хелиевото ядро ?

Виж решение     Изтегли решение

 

Задача 12.

Периодът на полуразпадане на радиоактивния изотоп на стронция   е 28 години. След колко години броят на радиоактивните ядра в обект, замърсен със стронций, ще намалее 8 пъти?

Виж решение      Изтегли решение

Задача 13.

Препарат съдържа 4 mg от радиоактивния изотоп йод- 131 (). След 24 дни в препарата остават 0,5 mg . Колко е периодът на полуразпадане на този изотоп?

Виж решение       Изтегли решение

Задача 14.

При диагностичен рентгенов преглед орган на пациента с маса 2,5 kg е погълнал лъчение с енергия 7,5.10-4 J. Колко е погълнатата доза?

Виж решение       Изтегли решение

Задача 15.

При погълната доза 2000 Gy се унищожават повечето от бактериите, съдържащи се в рибни или месни продукти, което позволява те да се съхраняват в замразено състояние 5 пъти по- дълго време от обикновеното. Колко джаула енергия се поглъща от 100 kg облъчени продукти?

Виж решение        Изтегли решение

Задача 16.

С помощта на Менделеевата таблица определете кое е ядрото Х в следните процеси:


а)

б)

в)   и  

г)   и  

д)   и 

 

Виж решение      Изтегли решение

Задача 17.

Определете броя на неутроните, които се отделят при следните ядрени реакции на делене:

а) 

 

б) 

 

в) 

 Виж решение        Изтегли решение 

Задача 18.

С помощта на законите за запазване на електричния заряд и масовото число определете означените с Х ядра или частици в следните реакции:

а)  

 

б) 

 

в) 

Виж решение          Изтегли решение

Задача 19.

Като използвате следните данни, пресметнете енергията, която се отделя при реакцията на ядрен синтез

Виж решение        Изтегли решение

Задача 20.

Експерименталните изследвания показват, че повечето ядра имат приблизително сферична форма. Техният радиус може

да се пресметне по формулата   , където А е масовото число, а   е константа.

а) Пресметнете радиуса на ядрото ;

б) Определете плътността на атомните ядра и я сравнете с плътността на водата.

 Виж решени е        Изтегли решение

<< Предишна                                    към Задачи >>