"Светът на ЦЕРН"- състезание

Регламент на състезанието

Електронен тест


За всеки отбор е подготвен по един тест. Правилните отговори се оценяват с по 1 точка.

 

Презентации

Представител на отбор трябва да представи предварително изготвена от отбора презентация. Темите са: "ЦЕРН", "Частицата бог", "Вселената" и "Големият взрив".

Кръстословица

Различни по трудност кръстословици можете да намерите тук.

Пъзел


Различни пъзели можете да намерите тук.