Седмица на физиката 2019

Електронен тест "Електромагнитни вълни" - тестът съдържа 20 въпроса и е направен чрез Kahoot.com

Състезание за ученици от 9 клас - "Забавна физика 2019"

Първи кръг: Електронен тест "Забавна физика 2019" - тестът съдържа 15 въпроса от учебен материал "Механика на течности и газове" и "Равновесие на телата". Тестът е създаден чрез Kahoot.com

Втори кръг: Забавни опити 

Трети кръг: Подреждане на електронен пъзел с изображения на учени

Четвърти кръг: Игра с балон