Да се състезаваме!

Състезание "Забавна физика"

Състезанието се провежда между ученици, изучаващи учебния материал от 8 клас - от темите "Равновесие на телата" до "Закон на Архимед".

 

Може да протече в няколко кръга:

І кръг - Решаване на електронен тест - Всеки отбор работи по отделен тест, включващ 10 въпроси и задачи от посочения материал.

ІІ кръг - Попълване на кръстословица - Всеки отбор попълва кръстословица 

ІІІ кръг - Демонстрация на любим опит от посочения материал

ІV кръг - Подреждане на електронен пъзел на снимка на известен учен и разказване на факти от дейността му.

V кръг - Реактивно движение.... с балон.

І кръг - Решаване на електронен тест - Всеки отбор работи по отделен тест, включващ 10 въпроси и задачи от посочения материал.

Първи вариант

zabavna fizika1.swf (91,7 kB)

Втори вариант

zabavna fizika2.swf (91,7 kB)

Трети вариант

zabavna fizika3.swf (91,5 kB)

Четвърти вариант

zabavna fizika4.swf (91,4 kB)

ІІ кръг- Кръстословици