Гайгер-Мюлеров брояч

    Състои се от Мюлерова тръба, броящо устройство и/или скоростомер, а често и високоговорител. Тръбата представлява запълнен с газ цилиндър с два електрода. Стените му играят ролята на катод, а през центъра на тръбата е опъната нишка - анод. Лъчението влиза през прозорче от тънък прозрачен материал. Апаратът регистрира наличието на лъчение, като отчита токовите импулси между електродите. Тези импулси са резултата от йонизацията, която лъчението предизвиква в газа (обикновено аргон при ниско налягане и незначително количество бром). Броящото устройство е електронен брояч, който брой импулсите, а скоростомерът измерва бързината на броенето - среден брой на импулсите за минута. При всеки импулс се чува щракане - неравномерните интервали илюстрират случайността на радиоактивното разпадане.

Фиг.1.