ALICE

ALICE

    ALICE (Large Ion Collider Experiment, което означава експеримент на тежки йони)Това е детектор специализиран за анализиране на ядро-ядрени сблъсъци. Той ще изучи свойствата на кварк – глуонна плазма, състояние на вещество, където при високи температура и плътност кварките и глуоните не се ограничават в адроните. Подобна материя вероятно е съществувала след Големия взрив, още преди да се формират частици като протоните и неутроните.