Викторини

Един интересен начин за провеждане на викторина

     Този тип игрови викторини са много интересни и стимулиращи за учениците при обобщителни уроци, упражнения и преговор. Могат да се използват в училищни състезания, турнири, забави, тържества.

      Викторината може да бъде играна до 6 отбора или играча едновременно. Това се обявява в началото, когато се стартира, чрез избор от падащо меню и съответно при стартиране се появяват полета за въвеждане на резултатите за всеки отбор.

      Въпросникът е като онази телевизионна игра, при която играчът си избира въпрос за определена сума, без да знае какъв е той.  Тук естествено учениците не играят за сума пари, а за точки.  Те могат да участват индивидуално или екипно – въпрос на организация. Учениците избират точки, за които ще играят (100,200 ….) След като изберат категория и точки, щракват върху съответното поле. Например: Избрали са първата категория и ще играят за 200 точки. Щракват върху бутончето, което е оградено в бяло на картината.  След това се отваря въпроса. Учениците дават устен отговор на него. Проверката на отговора става с щракване върху “Покажи отговора” . При верен отговор учителят или водещия на викторината, дава съответните точки със щракване върху зеления надпис “Вярно” (1) в края на екрана и на играча или екипа се присъждат съответните точки, за които играят. При грешен отговор се щраква върху “Грешно” (2) и съответно се отнемат толкова точки, за колкото играят. Връщането към началото става със щракване върху връзката “Щракни и продължи”.

Едно предложение- "От атома до Космоса" -    https://equizshow.com/play/3338

Играйте, забавлявайте се и знайте!