Корпускулярна теория на Нютон

    Първите важни експерименти върху естеството на светлината били проведени от Исак Нютон през 1666 г.