Звездите над нас

Заглавие

Звездите над нас- по- известни съзвездия, които можем да наблюдаваме през зимата в северното полукълбо

Абстракт

    Целта на заданието е учениците да разширят знанията си звездите, съзвездията и другите небесни обекти. Възрастовата група е 16-17 години, заданието се осъществява в часовете по физика или ИТ като групова работа. Очакваният продукт е Power Point (РР) презентация, която ще представи синтезирано проучената информация и виждания на учениците.

                                       Увод

   Може би не съществуват хора, които да не са затаявали дъх пред великата Вселена. Нощното звездно небе е едно малко прозорче към безкрая. То е краят на студения зимен ден или на изпепеляващата жар на лятното Слънце, и началото на нашия взор във вечността. С него ние свързваме движението на Слънцето и Земята, годишните времена, климата, календара, дните и нощите, месеците и годините, настоящето, миналото и бъдещето. Със звездното небе е свързано едно от най-големите чудеса, сътворени на третата планета от Слънчевата система– чудото Живот! Първият източник на информация, а и на много въпроси за древния човек, е било звездното небе. Как, без да осъществяват комуникации по между си, всички древни народи са наричали съзвездието “Голяма мечка”–“Мечка”? Дали групите от звезди, подредени по определен начин, не носят някакви послания? Защо например съзвездията “Голяма мечка” и “ Малка мечка” се виждат идеално от северното звездно небе? Как се получава така, че героите на митовете и легендите са артисти на небесната сцена? Как да се ориентираме в джунглата от звезди, появила се вечер пред очите ни? Все въпроси, отговорите на част от които можем да намерим заедно! И така: Не плачете, когато виждате залеза на Слънцето, защото сълзите Ви ще попречат да се насладите на приказно красивото звездно небе!

Задача

   Вие сте председател на клуба по Астрономия, създаден към училището, където учите. Заедно с Ваши съученици от 10. клас, също участници в клуба, решавате да създавате презентации, с които да разяснявате на другите ученици тайните на Вселената. Първата презентация в се отнася до разпознаването на някои съзвездия от звездното небе и връзката им с известните древни митове и легенди.

Цели

Учениците трябва:

 1. Да открият и проучат легендите за по-известните видими съзвездия, като Голяма мечка, Малка мечка, Цефей, Касиопея, Орион, Голямо куче, Бик;
 2. Да открият и запомнят местоположението на посочените съзвездия върху небесната сфера;
 3. Да създават Power Point презентация

Процес

 • Сформирайте екипи от 3 до 5 ученика, съобразно изискването за сформиране на ефективно работещи малки групи;
 • Конспектирайте събраната информация, която ви е необходима за представянето, като обърнете внимание на най-завладяващите и научнообосновани факти и снимков материал;
 • Потърсете уеб-сайтове с информация за търсените съзвездия, произход на техните наименования, легенди, местоположение върху небесната сфера, последователност на откриването им върху звездното небе и др. При търсенето на информацията разпределете задълженията си, съобразно ролята в екипа, с цел оптимизиране на работата. Опитайте се да откриете отговори на следните въпроси:
 1. Кои от героите на митовете и легендите са артисти на небесната сцена и каква е връзката между тях?
 2. От кое съзвездие да започнем изучаването на звездното небе и в частност на посочените съзвездия?
 3. Каква е най-лесната последователност за откриване на търсеното съзвездие?
 4. Кои са по-известните звезди на дадените съзвездия?
 5. Кои са другите обекти-мъглявини, галактики и др., които могат да се открият в участъка на дадено съзвездие?

    Подредете информацията за посочените съзвездия според необходимата последователност за откриването им. Използвайте помощ от учителя по физика и астрономия.

    Можете да използвате следната последователност за представяне на съзвездията:

1)       Мит или легенда за съзвездието;

2)       Местоположение на небесната сфера;

3)       Акомпаниращи му съзвездия и връзката им с представените мит или легенда;

4)       По-известни звезди от съзвездието;

5)       Наблюдаеми галактики или мъглявини в съзвездието;

6)       Кое/кои съзвездие/съзвездия лесно могат да бъдат открити от представеното съзвездие.

- Създайте Power Point презентация

Време

300 минути (5 часа)

Източници

Като начало можете да започнете изследването си от сайтовете:

-       https://www.windows.ucar.edu/

В търсачката на сайта напишете “Constellations”, след това “кликнете” върху страницата “Constellations”. Сайтът сдържа кратка, но съдържателна информация за повечето от съзвездията и митовете за тях.

-       https://spaceguide.hit.bg/Constelations.htm

В този сайт имате достъп до повечето от известните ни 88 съзвездия, с оказана посока за наблюдение. Този сайт е подходящ за разглеждане след като са разучени местоположенията на съзвездията.

-       https://www.crystalinks.com/astronomy.html

Сайтът предлага знания относно местоположението на съзвездията и митовете за тях.

-       https://www.astro.wisc.edu/~dolan/constellations/constellationmonth_list.html

Сайтът предлага информация за видимостта на съзвездията месец по месец.

-       https://www.seds.org/Maps/Const/constS.html

Сайтът предлага действителни снимки на съзвездията и тяхната структура. Съвсем накратко може да се открие информация за звездите, образуващи съзвездието, наблюдаемите галактики и мъглявини в съзвездията и информация за митовете и легендите за тях.

Използвайте известните търсачки, като Google.com, Yahoo.com, Altavista.com и др. за намиране на допълнителна информация.

Можете да използвате и някои от издадените книги за митове, легенди и съзвездия, като „Древногръцки митове и легенди” и др.

Помощ

Ако имате нужда от помощ се обърнете към съучениците си или към местното “Астрономическо общество”, ако съществува такова. Потърсете помощ и съдействие от учителите по български език и литература, история и цивилизация и информационни технологии.

Продукти

Power Point (РР) презентация, която ще бъде представена от всеки екип по време на час по физика и астрономия.

Оценка

 1. Презентацията отговаря на изискванията на задачата.
 2. Учениците са използвали технологичните източници ефективно.
 3. Изследването е завършено и отговаря на поставените въпроси.
 4. Съдържанието е прецизно и научно вярно.
 5. Презентацията показва разбиране на материала.
 6. Презентацията е привлекателна и добре изготвена.