ЦЕРН- Европейска организация за ядрени изследвания

Заглавие

ЦЕРН- Европейската организация за ядрени изследвания

Абстракт

Целта на заданието е учениците да разширят знанията си за елементарните частици, видовете детектори, видове ускорители, ЦЕРН и „божествената частица“. Възрастовата група е 16-17 години, заданието се осъществява в часовете по физика или ИТ като групова работа или като домашна работа. Очакваният продукт е Power Point (РР) презентация, която ще представи синтезирано проучената информация и виждания на учениците.

Увод

Ще настъпи ли нова ера в познанията ни за Вселената? Какво се случва в големия ускорител на частици, най-скъпия, но и най-вълнуващия експеримент на човечеството? Каква е магията на ЦЕРН?

Задача

Вие сте председател на клуба по физика, създаден към училището, където учите. Заедно с Ваши съученици от 10. клас, също участници в клуба, решавате да създадете презентации, с които да разяснявате на другите ученици тайните на материята и ЦЕРН.

Цели

Учениците трябва:

 1. Да открият и проучат информация за елементарните частици, видове детектори, видове ускорители, ЦЕРН;
 2. Да открият  какви са съвременните представи за строеж на материята;
 3. Да създават Power Point презентация

Процес

 • Сформирайте екипи от 3 до 5 ученика, съобразно изискването за

сформиране на ефективно работещи малки групи;

 • Конспектирайте събраната информация, която ви е необходима за

представянето, като обърнете внимание на най-завладяващите и научнообосновани факти и снимков материал;

 • Потърсете уеб-сайтове с информация за елементарните частици, кварките, детектори, ускорители. При търсенето на информацията разпределете задълженията си, съобразно ролята в екипа, с цел оптимизиране на работата. Опитайте се да откриете отговори на следните въпроси:
 1. Кои частици са елементарни?
 2. Какво е това кварк и какви кварки са открити? Какви са съвременните представи за строеж на материята?
 3. Каква е антиматерия?
 4. Какви са детекторите, които са построени в ЦЕРН?
 5. Ускорители на частици и видове?
 6. Какво представлява ЦЕРН?

Подредете информацията за посочените съзвездия според необходимата последователност за откриването им. Използвайте помощ от учителя по физика и астрономия.

Можете да използвате следната последователност за представяне:

1)       Елементарни частици- характеристики и класификация;

2)       Кварки;

3)       Видове детектори;

4)       Видове ускорители;

5)       ЦЕРН;

- Създайте Power Point презентация

Време

300 минути (5 часа)

Източници

Като начало можете да започнете изследването си от сайтовете:

-       https://bg.wikipedia.org/wiki/CERN

-       https://elementarnichastici.awardspace.com/

-      https://firstphysics.blogspot.com/

-      https://home.web.cern.ch/

Използвайте известните търсачки, като Google.com, Yahoo.com, Altavista.com и др. за намиране на допълнителна информация.

 

Помощ

Потърсете помощ и съдействие от учителите по физика и астрономия и информационни технологии.

Продукти

Power Point (РР) презентация, която ще бъде представена от всеки екип по време на час по физика и астрономия.

Оценка

 1. Презентацията отговаря на изискванията на задачата.
 2. Учениците са използвали технологичните източници ефективно.
 3. Изследването е завършено и отговаря на поставените въпроси.
 4. Съдържанието е прецизно и научно вярно.
 5. Презентацията показва разбиране на материала.
 6. Презентацията е привлекателна и добре изготвена.