Моята матура

Заглавие Моята матура
Абстракт     Целта на заданието е учениците да разширят и задълбочат своите знания по физика и астрономия. Възрастовата група е 15-17 години, заданието се осъществява като домашна работа. Очакваният продукт е създаване на текстов документ (файл), който ще представи синтезирано проучената информация и решенията на учениците.
Увод Вие сте ученик в десети клас и още от сега мислите за Вашето успешно завършване на средното Ви образование. Знаете, че има задължителна втора матура, която Вие трябва да изберете. Искате да проучите въпросите и задачите, които се предлагат в изпита по физика и астрономия, за да прецените дали втората Ви матура да бъде по този предмет.
Задача Да проучите информацията, да съставите документ, който да предложите на Вашите съученици
Цели Учениците да:
 1. Разширят и задълбочат знанията си и уменията си по физика и астрономия – раздел „От атома до Космоса”;
 2. Да усвояват основни (базисни) умения за работа в екип, като толерантност, взаимопомощ, изслушване на чуждо мнение, обоснована и необиждаща критика на чуждо мнение, самокритичност, избор на оптимален вариант за работа и др.
 3. Да създадат текстов документ чрез използване на съответния софтуер.
Процес
 • Сформирайте екипи от 3 ученика
 • Влезте в интернет и проучете информацията от посочените източници, като се опитате да отговорите на следните въпроси:
 • Конспектирайте събраната информация в работна тетрадка (или текстов документ), която ви е необходима за представянето, като предложите решения и отговори на въпросите и задачите от раздел „От атома до Космоса”.
 1. Какъв е форматът на държавния зрелостен изпит (матура) по физика и астрономия?
 2. Какво включва учебно- изпитната програма за изпита- учебно съдържание, оценявани компетентности, времетраене?
 3. Какви задачи са поставяни досега в този изпит?
Време Две седмици
Помощ Ако имате нужда от помощ, се обърнете към ваши съученици или към учителя по физика или по информационни технологии.
Източници

 https://www.zamaturite.bg- за матурите

- https://www.daskalo.com/fizika/%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BA-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0/- сайтът "Физика за всички"

Продукт Текстов документ Microsoft Office Word
Оценка
 1. Документът отговаря на изискванията на задачата.Учениците са използвали технологичните източници ефективно.
 2. Изследването е завършено и отговаря на поставените въпроси.
 3. Съдържанието е прецизно, предложените решения и отговори са верни.