LHC- Големият адронен колайдер

Заглавие LHC- Големият адронен колайдер
Абстракт        Целта на заданието е учениците да разширят знанията си за елементарните частици, видовете ускорители на заредени частици, Големия адронен колайдер. Възрастовата група е 16-17 години, заданието се осъществява в часовете по физика или ИТ като групова работа или като домашна работа. Очакваният продукт е Power Point (РР) презентация, която ще представи синтезирано проучената информация и виждания на учениците.
Увод       Ще настъпи ли нова ера в познанията ни за Вселената? Какво представляват ускорителите на заредени частици и какъв е техният принцип на работа? Какви видове ускорители са построени? Какво е тяхното приложение? Какво е LHC? Какви детектори помагат на учените в тяхното търсене на отговори като: От какво е изградена материята? Какво е маса? Защо материята има превес над антиматерията?
Задача      На 14 март 2013 година в ЦЕРН беше съобщено, че Хигс бозонът е открит? Вие сте участник в клуба по физика, създаден към училището, където учите. Заедно с Ваши съученици от 10. клас, също участници в клуба, решавате да създавате презентации, с които да разяснявате на другите ученици тайните на материята, какво е Хигс бозонът, защо физиците се вълнуват от неговото откриване и т.н.
Цели

Учениците трябва:

 1. Да открият и проучат информация за Големия адронен колайдер, ускорители на зередени частици и детектори ;
 2. Да открият  какви са съвременните представи за строеж на материята;
 3. Да създават Power Point презентация
Процес
 • Сформирайте екипи от 3 до 5 ученика, съобразно изискването за сформиране на ефективно работещи малки групи;
 • Конспектирайте събраната информация, която ви е необходима за представянето, като обърнете внимание на най-завладяващите и научнообосновани факти и снимков материал;
 • Потърсете уеб-сайтове с информация за елементарните частици, кварките, детектори, ускорители. При търсенето на информацията разпределете задълженията си, съобразно ролята в екипа, с цел оптимизиране на работата. Опитайте се да откриете отговори на следните въпроси:
 1. Какво представлява Големият адронен колайдер?
 2. Каква е историята на неговото построяване?
 3. Какви са неговите характеристики?
 4. Кои частици са елементарни?
 5. В търсене на „частицата- бог“?

Подредете информацията за посочените съзвездия според необходимата последователност за откриването им. Използвайте помощ от учителя по физика и астрономия.

Можете да използвате следната последователност за представяне на информацията:

 1. LHC- Големият адронен колайдер;
 2. История на построяване;
 3. Характеристики на колайдера;
 4. Елементарни частици;
 5. Материя и антиматерия;
 6. Хиггс бозон

- Създайте Power Point презентация

Време 300 минути (5 часа)
Източници

- https://home.web.cern.ch/- сайтът на ЦЕРН

- https://www.cernmg.free.bg/theory_xbozoni.html- Големият въпрос на ХХІ век

- https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB- Големият адронен колайдер

- https://www.biglhc.hit.bg/- сайт за колайдера

Помощ Потърсете помощ и съдействие от учителите по физика и астрономия и информационни технологии.
Продукти Power Point (РР) презентация, която ще бъде представена от всеки екип по време на час по физика и астрономия.
Оценка
 1.  Презентацията отговаря на изискванията на задачата.
 2.  Учениците са използвали технологичните източници ефективно.
 3.  Изследването е завършено и отговаря на поставените въпроси.
 4.  Съдържанието е прецизно и научно вярно.
 5.  Презентацията показва разбиране на материала.
 6.  Презентацията е привлекателна и добре изготвена.