Частицата Бог

Заглавие

ЧАСТИЦАТА- БОГ

Абстракт Целта на заданието е учениците да разширят знанията си за строежа на материята, елементарните частици, фундаменталните взаимодействия и „божествената частица“. Възрастовата група е 16-17 години, заданието се осъществява в часовете по физика или ИТ като групова работа или като домашна работа. Очакваният продукт е Power Point (РР) презентация, която ще представи синтезирано проучената информация и виждания на учениците.

Увод

Ще настъпи ли нова ера в познанията ни за Вселената? От какво е изградена материята? Има ли такива частици, които са основните „тухлички“ на материята? Кои са силите, които задържат частиците? Какво представлява Стандартният модел? Какво означава антиматерия?
Задача Вие сте председател на клуба по физика, създаден към училището, където учите. Заедно с Ваши съученици от 10. клас, също участници в клуба, решавате да създавате презентации, с които да разяснявате на другите ученици тайните на материята.
Цели

Учениците трябва:

 1. Да открият и проучат информация за елементарните частици, фундаменталните взаимодействия, Стандартния модел;
 2. Да открият  какви са съвременните представи за строеж на материята;
 3. Да създават Power Point презентация
Процес
 • Сформирайте екипи от 3 до 5 ученика, съобразно изискването за сформиране на ефективно работещи малки групи;
 • Конспектирайте събраната информация, която ви е необходима за представянето, като обърнете внимание на най-завладяващите и научнообосновани факти и снимков материал;
 • Потърсете уеб-сайтове с информация за елементарните частици, кварките, детектори, ускорители. При търсенето на информацията разпределете задълженията си, съобразно ролята в екипа, с цел оптимизиране на работата. Опитайте се да откриете отговори на следните въпроси:
 1. Кои частици са елементарни?
 2. Какво е това кварк и какви кварки са открити? Какви са съвременните представи за строеж на материята?
 3. Какво е антиматерия?
 4. Какви са фундаменталните взаимодействия?
 5. В търсене на „частицата- бог“?

Подредете информацията за посочените съзвездия според необходимата последователност за откриването им. Използвайте помощ от учителя по физика и астрономия.

Можете да използвате следната последователност за представяне на информацията:

 1. Елементарни частици- характеристики и класификация;
 2. Кварки;
 3. Стандартен модел;
 4. Материя и антиматерия;
 5. Фундаментални взаимодействия;
 6. Хигс бозон

- Създайте Power Point презентация

Време 300 минути (5 часа)
Източници

Като начало можете да започнете изследването си от сайтовете:

-       https://quant.hit.bg/- Дипломна работа, включваща история на атомната и ядрената физика. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0- Елементарни частици

- https://www.slideshare.net/mtrad/ss-8284829- Презентация за елементарни частици

https://elementarnichastici.awardspace.com/- Елементарни частици

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B3%D1%81_%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD-   Хигс бозон

- https://megavselena.com/tag/higs-bozon/- за Хигс бозон

- https://www.cernmg.free.bg/theory_xbozoni.html- Големият въпрос на ХХІ век

- https://home.web.cern.ch/- сайтът на ЦЕРН

Използвайте известните търсачки, като Google.com, Yahoo.com, Altavista.com и др. за намиране на допълнителна информация.

Помощ Потърсете помощ и съдействие от учителите по физика и астрономия и информационни технологии.
Продукти Power Point (РР) презентация, която ще бъде представена от всеки екип по време на час по физика и астрономия.
Оценка
 1.  Презентацията отговаря на изискванията на задачата.
 2.  Учениците са използвали технологичните източници ефективно.
 3.  Изследването е завършено и отговаря на поставените въпроси.
 4.  Съдържанието е прецизно и научно вярно.
 5.  Презентацията показва разбиране на материала.
 6.  Презентацията е привлекателна и добре изготвена.