АЕЦ Козлодуй

Заглавие АЕЦ „Козлодуй”
Абстракт

       Целта на заданието е, чрез поставяне на учениците в реална житейска ситуация (как да подбера най-интересната посока за екскурзия), любопитна за тях, да научат за АЕЦ „Козлодуй” , ядрените реактори и деленето на урана, както и за важни природни обекти от географска и от историческа гледна точка. Възрастовата група е 15-17 години, заданието се осъществява като домашна работа по физика и астрономия, история и география. Очакваният продукт е Power Point (РР) презентация, която ще представи синтезирано проучената информация и виждания на учениците.

Увод

        Планирате екскурзия в България и искате да изберете такава посока, че да научите максимално за важни обекти от страната. Непрекъснато слушате за проблемите на ядрената енергия, за и против нейното използване, за проблемите с Иран и т.н. Решавате да посетите АЕЦ „Козлодуй” и да почерпите информация от първа ръка. Същевременно правите проучване какви други забележителности ще можете да посетите, за да убедите вашите родители да финансират екскурзията ви.

Задача

      Открийте какви обекти може да посетите.  Създайте Power Point презентация, с която да убедите вашите родители (учителят и класа) колко важно е за вас да посетите тези обекти.

Цели
 1. Да проучват и отсяват информация
 2. Да обясняват принципа на действие на ядрените реактори, както и проблемите, свързани с използването на ядрената енергия;
 3. Да опознават важни обекти в страната;
 4. Да създават Power Point презентация.
Процес
 • Работете в екип със съученик (другото дете в семейството)
 • Влезте в интернет и проучете информацията от посочените източници, като се опитате да отговорите на следните въпроси:
 1. Информацията, която откривате достатъчно пълна ли е, за да направите вашето проучване?
 2. Кои от снимките в уеб-сайтовете, бихте използвали за вашата презентация?
 3. Достъпно и ясно написан ли е образователния материал в:

https://www.uranovodelene.hit.bg/

 • Конспектирайте събраната информация, която ви е необходима за представянето, като обърнете внимание на най-завладяващите и научнообосновани факти и снимков материал
 • Създайте Power Point презентация
Време Една седмица
Източници

https://www.atom-kosmos.com

https://www.uranovodelene.hit.bg

https://www.bulatom-bg.org/

https://www.kznpp.org/

 

Помощ

       Помислете какви научни факти биха убедили родителите ви. Поискайте помощ чрез електронна поща от ваши приятели, които също биха могли да ви изпратят снимков материал.

Продукти

     Power Point (РР) презентация, която ще бъде представена от всеки екип по време на час на класа.

Оценка
 1. Презентацията отговаря на изискванията на задачата.
 2. Учениците са използвали технологичните източници ефективно.
 3. Изследването е завършено и отговаря на поставените въпроси.
 4. Съдържанието е прецизно и научно вярно.
 5. Презентацията показва разбиране на материала.
 6. Презентацията е привлекателна и добре изготвена.
Допълнения Оценъчна карта, снимков материал