Олимпиада по физика

    Право на участие в Олимпиадата по физика имат всички ученици в РБългария, като те се паздерят в 4 възрастови групи:
  • първа състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІІ клас (ЗП); 
  • втора състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас или изучават учебно съдържание за VІІІ клас (ЗП); 
  • трета състезателна група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХ клас (ЗП или ПП); 
  • четвърта състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година изучават учебно съдържание за Х-ХІІ клас (ЗП или ПП), както и ученици от другите състезателни групи, които се подготвят по програмата за Международната олимпиада по физика.

Общинският кръг и Общинският кръг на Олимпиадата по физика са с продължителност 4 астономически часа.

 Регламент  за организиране и провеждане на Олимпиада по физика

2017 г. Олимпиада по физика - Областен кръг - 19.02.2017 г - 10-12 клас

Задачи за 10-12 клас

Решения на задачите

2017 г. Олимпиада по физика - Областен кръг - 19.02.2017 г - 9 клас

Задачи за 9 клас

Решения на задачите

2017 г. Олимпиада по физика - Областен кръг - 19.02.2017 г - 8 клас

 Задачи за 8 клас 

Решения на задачите

2017 г- Олимпиада по физика, Общински кръг- 8 клас - 22.01.2017 г.

Задачи за 8 клас

Указания и решения на задачите 

2017 г. - Олимпиада по физика, Общински кръг - 9 клас - 22.01.2017 г.

Задачи за 9 клас

Указания и решения на задачите

2017 г. - Олимпиада по физика, Общински кръг - 10-12 клас - 22.01.2017 г.

Задачи за 10 - 12 клас

Указания и решения на задачите

2016 г.- Олимпиада по физика, Общински кръг, втора възрастова група - 8 клас

Задачи за 8 клас, 16.01.2016 г.

Указания и решения на задачите

Уточнение на задача от трета възрастова група (учебно съдържание за 9 клас): Показанията на амперметъра 1А и волтметъра 12V се отнасят за затворен ключ К.

2016 г.- Олимпиада по физика, Общински кръг, трета възрастова група, 9 клас

Задачи за 9 клас, 16.01.2016 г.

Указания и решения на задачите

2016 г. - Олимпиада по физика, Общински кръг, четвърта възрастова група, 10-12 клас

Задачи за 10-12 клас, 16.01.2016 г.

Указания и решения на задачите

2016 г. - Олимпиада по физика, Областен кръг, втора възрастова група, 8 клас

Задачи за 8 клас, 14.02.2016 г.

Указания и решения на задачите

2016 г. - Олимпиада по физика, Областен кръг, трета възрастова група, 9 клас

Задачи за 9 клас, 14.02.2016 г.

Указания и решения на задачите

2016 г. - Олимпиада по физика, Областен кръг, четвърта възрастова група, 10-12 клас

 Задачи за 10-12 клас, 14.02.2016 г .

Указания и решения на задачите за 10-12 клас

2015 г. - Олимпиада по физика, Общински кръг, Втора възрастова група - 8 клас 

Задачи за 8 клас, 10.01.2015 г.

 Указания и решения на задачите 

2015 г. - Олимпиада по физика, Общински кръг, Трета възрастова група - 9 клас

Задачи за 9 клас, 10.01.2015 г.

Указания и решения на задачите

2015 г. - Олимпиада по физика, Общински кръг, четвърта възрастова група, 10-12 клас

Задачи за 10-12 клас, 10.01.2015 г.

Указания и решения на задачите

2015 г. Олимпиада по физика, Областен кръг, втора възрастова група, 8 клас

Задачи за 8 клас, 15.02.2015 г.

Указания и решения на задачите

2015 г. Олимпиада по физика, Областен кръг, трета възрастова група, 9 клас

Задачи за 9 клас, 15.02.2015 г.

Указания и решения на задачите

2015 г. Олимпиада по физика, Областен кръг, четвърта възрастова група, 10-12 клас

Задачи за 10-12 клас, 15.02.2015 г.

Указания и решения на задачите

За да видите задачите, давани на олимпиада по физика  преди 2015, кликнете тук.