За ядрата

06.08.2013 10:54

Плътността на повечето ядра е еднаква. Тя е ρ ≈ 1,6.10^14 g/cm3