За атомното ядро

26.08.2013 10:37

https://nenoyurukov.wordpress.com/2013/03/02/%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE/