Начален тест

Здравейте!

    Пред Вас е един тест, който съдържа 20 задачи от учебния материал в седми клас- ядро "От атома до Космоса". Всяка задача има по 4 избираеми отговори, един от които е верен. За да намерите верния отговор, имате 30 секунди. Проверете Вашите знания. Ще бъде интересно да установите знанията си преди да започнете изучаването на учебния материал в десети клас- ядро "От атома до Космоса".

Забавлявайте се!

 

  Ако желаете, може преди това да си припомните основното от изученото в седми клас.