Моите резултати

A B C D E F G H I J
№ в клас     ВхТ       Работа в час СР1    СР2    СР3    Проект РЗ     Тест1 Оценка
1 5 6,6 5 5 5 5 6 6  
2 5 5, 6 5 6 6 5 6 6  
3 2 4,4 5 5 4 4 4 4  
4 3 2,4 4 4 5 4 4 4  
5 4 5,5 4 6 5 6 5 5  
6 4 4,3 4 4 4 5 3 3  
7 4 5,4 4 5 6 6 5 5  
8 3 4,6 5 6 5 5 5 4  
9 5 5,6 6 6 6 6 6 6  
10 3 3,4 2 5 3 3 4 4  
11 2 4,5 5 6 6 6 6 6  
12 4 5,6 5 6 6 6 5 5  
13 4 2, 3 3 4 4 5 4 4  
14 2 3,4 4 4 5 4 4 3  
15 4 4,5 4 6 6 5 4 5  
16 4 4,6 6 6 6 6 6 5  
17 4 6, 6, 2 2 5 5 6 5 5  
18 6 6, 6 6 6 6 6 6 6  
19 3 5,5 4 5 5 5 5 5  
20 2 5,4 4 4 4 5 4 5  
21 4 5,6 6 6 6 6 6 6  
22 3 2,4 4 4 4 5 4 4  
23 4 2,2 6 5 6 5 5 4  
24 3 4,5 4 5 5 5 5 5  

 

Легенда: С червените цифрите съм посочила коя самостоятелна работа да работи съответния ученик.

Със зелените цифри съм посочила оценката.