Множители и представки

Множители и представки за образуване на кратни и дробни единици

Множител Представка Означение
межд. бълг.
10 24 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 йота Y Й
10 21 = 1 000 000 000 000 000 000 000 зета Z З
10 18 = 1 000 000 000 000 000 000 екса E Е
10 15 = 1 000 000 000 000 000 пета P П
10 12 = 1 000 000 000 000 тера T Т
10 9 = 1 000 000 000 гига G Г
10 6 = 1 000 000 мега M М
10 3 = 1 000 кило k к
10 2 = 100 хекто h х
10 1 = 10 дека da дк
10 -1 = 0,1 деци d д
10 -2 = 0,01 санти c с
10 -3 = 0,001 мили m м
10 -6 = 0,000 001 микро

µ

мк
10 -9 = 0,000 000 001 нано n н
10 -12 = 0,000 000 000 001 пико p п
10 -15 = 0,000 000 000 000 001 фемто f ф
10 -18 = 0,000 000 000 000 000 001 ато а а
10 -21 = 0,000 000 000 000 000 000 001 зепто z з
10 -24 = 0,000 000 000 000 000 000 000 001 йокто y й

 

Основните правила за ползване на системата SI са:


1. В съответствие със системата SI знакът за умножение е точка, а десетичен знак е запетая (в англоезичните страни десетичният знак е точка).

2. В многоцифрени числа за отделяне на групи от по три цифри се използува свободен интервал (например 34 673 320).

3. Когато името на единицата произхожда от фамилията на учен, първата буква на наименованието й се пише с главна буква (например Pa - от Паскал, Hz - от херц).

4. Останалите единици и техните символи се пишат с малка буква, освен в началото на изречението (g, m, km/h). Има само едно изключение. Правилното съкратено обозначение на литър е “l”. Графичните образи на малката латинска буква “l” и на цифрата “1” са сходни, което може да бъде източник на грешки. Затова Международният комитет за мерки и теглилки от 1979 г. препоръчва по изключение употребата на голямата латинска буква “L”.

5. Символите на представките за дробните производни единици се пишат с малка буква - напр. kg, nm. Представките и символите на кратните единици дека-, хекто- и кило- също се пишат с малка буква - напр. kg, hl или hL. При останалите кратни единици се пише главна буква. Правилно: MHz, неправилно: mhz, mHz.

6. След символа на мерната единица точка не се поставя, освен в края на изречението. Между символа и предхождащата го цифра задължително се оставя интервал (шпация). Правилно: 12 mm, 4,25 kg, 80 °C.

7. Вместо “квадратен” и “кубичен” (“sq” и “cu”) правилно е след символа да се постави степенен показател 2 или 3 (superscript). Вместо приетото в англоезичните страни “p” (per) правилно е поставянето на наклонена черта “/”.