Дата: 23.07.2014

Вложил: Dayana

Заглавие: Полярната звезда

Полярната звезда е най-ярката звезда от съзвездието Малка мечка. За наблюдател на дадена географска ширина тя не променя височината си над хоризонта, понеже се намира близо до Северния небесен полюс.

Да се вложи нов материал