Дата: 09.06.2014

Вложил: Emil

Заглавие: Исторически сведения

През 1932г . в състава на космическите лъчи е открит позитронът
1936г. са открити т.нар. мюони( μ + , μ - );
1947г. са открити т.нар. пи- мезони( π + , π - ) ;
1955г. – антипротон(р˜);
1956г. – антинеутрона(n˜) ;
1962г.–мюонно неутрино(ν μ);
1977г. – тау-частицата( τ + , τ - );
Тау-неутрино(ν τ ) и т. н.

През следващите години благодарение на развитието на технологията на ускорителите, изследването на космическите лъчи и ядрените реакции, броят на новооткритите частици бързо се разраства и вече броят на субатомните частици е вече над 400.

Да се вложи нов материал