Дата: 16.03.2015

Вложил: Лили

Заглавие: Опасността от радий

Наред с голямата полза от кюритерапията при лечението на злокачествени заболявания, по който въпрос ние няма да се спираме (тъй като задачата на настоящия доклад е за вредното действие на естествената радиоактивност върху човека), ще отбележим ,че еуфорията, възникнала по това време около приложението на радия и другите естествени радиоактивни елементи, довежда до сериозни вредни последици. Така например, добре известна е трагедията в един завод в Ню-Джърси. Там работничките, предимно млади момичета, имали лошия навик да заострят с устни върховете на четниците, с които нанасяли върху циферблати на бордови уреди за самолети фосфорисциращи бои, съдържащи радий. Директорът на завода, който бил физик, пръв осъзнал опасността от такава практика. Той знаел, че самият той е погълнал значителни количества радий и се е сетил, че погълнатият радий може да бъде детектиран по издишвания радон, който се получава при разпадането на радия. Ето защо една вечер той дъхнал срещу флуоресциращ екран и когато екранът започнал макар и слабо да фосфоресцира,той разбрал че последиците за тези момичета, както и за него самия, могат да се окажат трагични. Фиксиращият се в костите радий (който е химически аналог на калция) предизвиква тумори главно на бедрените кости, а издишвания радон - карциноми на синусите. Случаите на смърт или ампутации всред момичетата от този завод инициират систематичното изучаване на метаболизма на радия в човешкия организъм. Създава се специална лаборатория в Масачузетския технологичски институт под ръководството на Робли Евънс. (Сега тази лаборатория. е в Брукхевън). Робли Евънс отправя апел към всички страни с молба хората, които са работили с радий и се предполага че са инкорпорирали значителни количества от него, да отидат за изследване в тази лаборатория преживе и да й завещаят телата си след смъртта си. До голяма степен благодарение на това "стана възможно определянето на първата норма за максимално-допустимо съдържание на радий у човека (0,1 микрокюри = 3700 Вq). Тя става и основа на нормиране съдържанието на всички други радиоактивни нуклиди в човешкото тяло.

Да се вложи нов материал