Дата: 07.05.2014

Вложил: Mario

Заглавие: Биологично действие на радиацията

Облъчването с йонизираща радиация може да бъде външно - от източник, разположен извън организма, или вътрешно - от погълнати радиоактивни вещества. При много големи дози радиация и в двата случая се развива остра лъчева болест, която има пет форми :
Мълниеносна форма - болните умират веднага;
Церебрална форма - облъчените умират за 1-2 дни от мозъчна увреда;
Токсемична форма - смъртта настъпва за една седмица от образуваните в организма радиоотрови;
Стомашно-чревна форма - облъчените умират след две седмици от увреда на стомашно-чревната лигавица и от загуба на вода;
Костно-мозъчна форма - болните уми рак от кръвоизливи и инфекции поради силно намален брой на кръвните клетки.

https://www.google.bg/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.radioeco.hit.bg%2FNew-13g.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.radioeco.hit.bg%2Ffirst5_1.html&h=332&w=434&tbnid=7-E8mPD4kq2wLM%3A&zoom=1&docid=5pdewJxS2z7-OM&ei=pf9pU_fHHOSYyAPi64C4BA&tbm=isch&ved=0CFUQMygBMAE&iact=rc&uact=3&dur=343&page=1&start=0&ndsp=12

Да се вложи нов материал