Дата: 10.04.2014

Вложил: Ivana

Заглавие: Нилс Бор

"Противоположното на правилна формулировка е грешна такава. Противоположното на доказана истина може да бъде друга такава. " - Нилс Бор (1885-1962)

Да се вложи нов материал