Архив на статийте.

Задача 1.

08.08.2013 08:41
Дадено: n = 4,5,6 Търси се: λ = ? Използваме формулата на Балмер: За зелената светлина при n = 4 получаваме: За синята светлина при n = 5 получаваме: За виолетовата светлина при n = 6 получаваме:

За ядрата

06.08.2013 10:54
Плътността на повечето ядра е еднаква. Тя е ρ ≈ 1,6.10^14 g/cm3

Радиоактивност

03.08.2013 10:54
https://rad-bg.hit.bg/history.htm  

Алберт Айнщайн

28.07.2013 21:29
Бележки: 11 - 14 от 14
<< 1 | 2