Анкета

Анкета

1. Достатъчни ли са предоставените материали?

Да. (169)
87%

По- скоро да. (9)
5%

Не. (10)
5%

По- скоро не. (7)
4%

Общ брой на гласовете: 195

Анкета

Вашето мнение за този сайт /помагало/?

Много лесен и функционален. (33)
56%

Добър е, но има нужда от разширение. (6)
10%

Кофти сайт. (12)
20%

Не разбрам идеята. (8)
14%

Общ брой на гласовете: 59

Анкета

Повиши ли се Вашия интерес към физиката и астрономията при работата с електронното помагало.

Винаги съм имал интерес към физиката и астрономията. (19)
32%

Да, повиши се. (26)
44%

Да, (7)
12%

Не, физиката и астрономията са ми безинтересни. (7)
12%

Общ брой на гласовете: 59