Анкета

Анкета

1. Достатъчни ли са предоставените материали?

Да. (159)
98%

По- скоро да. (1)
1%

Не. (2)
1%

По- скоро не. (0)
0%

Общ брой на гласовете: 162

Анкета

Вашето мнение за този сайт /помагало/?

Много лесен и функционален. (25)
100%

Добър е, но има нужда от разширение. (0)
0%

Кофти сайт. (0)
0%

Не разбрам идеята. (0)
0%

Общ брой на гласовете: 25

Анкета

Повиши ли се Вашия интерес към физиката и астрономията при работата с електронното помагало.

Винаги съм имал интерес към физиката и астрономията. (12)
41%

Да, повиши се. (17)
59%

Да, (0)
0%

Не, физиката и астрономията са ми безинтересни. (0)
0%

Общ брой на гласовете: 29