Анкета

Анкета

1. Достатъчни ли са предоставените материали?

Да. (166)
91%

По- скоро да. (6)
3%

Не. (7)
4%

По- скоро не. (4)
2%

Общ брой на гласовете: 183

Анкета

Вашето мнение за този сайт /помагало/?

Много лесен и функционален. (30)
64%

Добър е, но има нужда от разширение. (3)
6%

Кофти сайт. (9)
19%

Не разбрам идеята. (5)
11%

Общ брой на гласовете: 47

Анкета

Повиши ли се Вашия интерес към физиката и астрономията при работата с електронното помагало.

Винаги съм имал интерес към физиката и астрономията. (16)
34%

Да, повиши се. (23)
49%

Да, (4)
9%

Не, физиката и астрономията са ми безинтересни. (4)
9%

Общ брой на гласовете: 47