Анкета

Анкета

1. Достатъчни ли са предоставените материали?

Да. (160)
96%

По- скоро да. (2)
1%

Не. (3)
2%

По- скоро не. (1)
1%

Общ брой на гласовете: 166

Анкета

Вашето мнение за този сайт /помагало/?

Много лесен и функционален. (26)
90%

Добър е, но има нужда от разширение. (1)
3%

Кофти сайт. (1)
3%

Не разбрам идеята. (1)
3%

Общ брой на гласовете: 29

Анкета

Повиши ли се Вашия интерес към физиката и астрономията при работата с електронното помагало.

Винаги съм имал интерес към физиката и астрономията. (13)
39%

Да, повиши се. (18)
55%

Да, (1)
3%

Не, физиката и астрономията са ми безинтересни. (1)
3%

Общ брой на гласовете: 33