Запазване на енергията при процесите с идеален газ