Задачи

***Забележка*** Номерацията на задачите в зеления цвят отговаря на номерацията на задачите в учебника по физика и астрономия за 9 клас.

Механично движение

Задача 1. (Задача 6/ стр. 15) Лекоатлетка пробягва 400  m за 50 s. Колко е нейната средна скорост?   

                                                                                                                                                                                                    Решение

Задача 2. (Задача 7/ стр. 15)  Един от видовете риба меч, който се среща в Индийския и в Тихия океан, се смята за най-бързата риба на земята. Рибари измерили, че тя преплува 90 m за 3 s. Колко километра за час е нейната средна скорост?

Решение

Задача 3. (Задача 8/ стр.15) Полярната рибарка е световен рекордьор по най-дълга миграция сред всички прелетни птици. Гнезди на ширината на Северната полярна окръжност, след което прелита около 19 000 km на юг и стига чак до Антарктида, където прекарва зимата. Ако средната скорост на рибарката е 20 km/h, колко време продължава нейният полет? Представете отговора в часове и в денонощия.

 

Решение

Задача 4. (Задача 9/стр.15) Автомобил пътува от град А до град В. През първата половина от времето автомобилът се движи със скорост v1 = 30 km/h, а през втората половина - със скорост v2 = 70 km/h. Колко е средната скорост на автомобила?

Решение

Задача 5. (Задача 10/ стр. 15) Автомобил пътува от град А до град В. Половината от разстоянието автомобилът изминава със скорост v1 = 30 km/h, а втората половина - със скорост  v2 = 70 km/h. Колко е средната скорост на автомобила?

Решение

Задача 6. На олимпийските игри през 2008 г. в Пекин американският плувец Майкъл Фелпс постави световен рекорд, като преплува 200 m за 1 минута и 43 секунди. Колко километра за час е средната скорост на Фелпс?

Скорост и ускорение

Задача 1. (Задача 4/стр.17) Всяка следваща секунда скоростта на самолет нараства с по 8 m/s. Колко е неговото ускорение?

Решение

Задача 2. (Задача 5/ стр. 17) Автомобил се движи неравномерно по улиците на голям град и изминава 15 km за 30 s. 

а) Колко е средната скорост vср на автомобила?

б) Възможно ли е през тези 30 s скоростомерът на автомобила нито за момент да не показва скорост, по-голяма от 30 km/h? Обяснете.

Решение

Задача 3. (Задача 6/ стр.17) Мотоциклет увеличава скоростта си от 30 km/h на 45 km/h. За същото време автомобил увеличава скоростта си от 74 km/h

на 85 km/h. Кое от двете превозни средства се движи с по-голямо ускорение?

Решение

Задача 4. (Задача 7/ стр.17) Определете ускорението на автомобил, който променя скоростта си:

а) от 2 m/s на 4 m/s за 2 s;  

б) от 4 m/s на 10 m/s за 4 s;

в) от 36 km/h на km/h за 5 s;

г) от 10 m/s на 90 km/h за 10 s.

Решение

Задача 5. (Задача 8/ стр.17) Гепардът е най-бързото животно на сушата. Той се конкурира по ускорение дори със спортните автомобили. От покой (v1 = 0) гепардът достига скорост  v2 = 72 km/h само за 2 s. Пресметнете ускорението на гепарда и потърсете в интернет данни за автомобил с подобно ускорение.

Решение

Равноускорително движение

Задача 1. (Задача 1/стр.19) Спринтьор се движи първите 3 s след старта равноускорително с ускорение 3 m/s2. Каква скорост достига спринтьорът за това време?

 

Решение

Задача 2. (Задача 2/ стр.19) Водачът на автомобил, който се движи със скорост v0 = 15 m/s, решава да изпревари намиращия се пред него камион. По време на маневрата автомобилът се движи t = 10 s с постоянно ускорение a = 1,5 m/s2. Каква скорост v достига автомобилът за това време?

Решение

Задача 3. (Задача 3/стр.19) Моторна лодка, която е в покой, започва да се движи по права линия с постоянно ускорение 2.m/s2 Пресметнете пътя, който лодката изминава за 5 s.

Решение

Задача 4. (Задача 4/ стр.19) Щуката е голяма хищна риба, която може от покой да достигне скорост 4 m/s само за 0,1 s .

а) Колко е ускорението на щуката?

б) Какво разстояние ще измине тя за това време?

Решение

Свободно падане

Задача 1. (Задача 4/ стр.21) Тяло пада свободно. В даден момент скоростта му е 10 m/s. Колко е скоростта на тялото след 2 s?

Решение:

Задача 2. (Задача 5/ стр. 21) Австриецът Феликс Баумгартнер през 2012 г. постави световен рекорд за най-голяма скорост при свободно падане. Той се издигна с хелиев балон на височина 39 000 m, скочи от тази височина и при свободното си падане достигна v = 377 m/s.

а) Ако падането е свободно (g = 10 m/s2), след колко секунди се достига такава скорост и колко е изминатият път?

б) В действителност рекордната скорост е достигната след повече от 50 s падане. Обяснете тази разлика. 

Решение:

Равнозакъснително движение

Задача 1. (Задача 4/стр.23) Пресметнете спирачния път на автомобил с начална скорост v0 = 20 m/s, който спира с постоянно ускорение a = 5 m/s2.

Решение

Задача 2. (Задача 5/стр.23) Преди да навлезе в населено място, влак намалява скоростта си от v0 = 25 m/s до v = 10 m/s, движейки се равнозакъснително с ускорение a = 1,5 m/s2. За колко секунди е извършена промяната на скоростта?

Решение

Задача 3. (Задача 6/ стр.23) Соколът скитник е най-бързото животно на планетата. Когато се спуска  към жертвата си, той достига скорост 324 km/h. Преди да я сграбчи, соколът рязко спира с ускорение 150 m/s2. Пресметнете времето за спиране и спирачния път.

Решение

Задача 4. (Задача 7/ стр.23) Трамвай се движи 5 s равнозакъснително с ускорение 2 m/s2, докато спре.

а) Колко е началната скорост на трамвая?

б) Колко е спирачният път?

Решение

Задача 5. (Задача 8/ стр.23) Камък за кърлинг се хлъзга по леда с постоянно ускорение a = 8 cm/s2 и изминава път s = 25 m, докато спре. Определете:

а) началната скрост v0 на камъка;

б) времето на движение t.

Решение

Задача 6. (Задача 9/ стр.23) Самолет се приземява на пистата и изминава път s = 525 m за време t0 = 15 s, преди да спре. Приемете движението за равноускорително и определете:

а) началната скорост на самолета;

б) ускорението на самолета.

Решение

Движение с постоянно ускорение - решаване на задачи

Как да решаваме задачи по физика?