Уроци

Теми

       
  1. Закон на Ом   6. Ток в метали
  2. Свързавен на консуматори   7. Ток в електролити и газове
  3. Работа и мощност на постоянния ток   8. Ток в полупроводници
  4. Електродвижещо напрежение   9. Полупроводникови прибори
  5. Електрически вериги   10. Електричен ток (обобщение)