Уроци

Теми

       
  1. Магнитно поле   6. Електромагнитна индукция
  2. Движение на заредени частици в магнитно поле   7. Променлив ток
  3. Закон на Ампер   8. Величини при променлив ток
  4. Магнитно поле на електричен ток   9. Трансформатори. Пренасяне на електроенергия
  5. Магнитни свойства на веществата   10. Електромагнитни явления (обобщение)