Проекти

   Тема на проектното задание
    Небесна дъга
Луминесценция
Инфрачервени и ултравиолетови лъчи
Рентгеновите лъчи
Приложения на фотоефекта
Какво е светлината?
Необикновени светлинни явления
Моята матура
Сергей П. Корольов- патронът на нашето училище