Светлина

По-голямата част от сведенията за околния свят ние получаваме чрез зрението си. Какво нещо е светлината? Как и колко бързо се разпространява тя? Винаги ли можем да вярваме на зрението? Защо някои предмети са оцветени, някои са бели, а някои - черни?

 

Теории за природа на светлината