Кръстословици

 

Кръстословица "Светът на ЦЕРН"

Решете кръстословиците в Интернет:  "Светът на ЦЕРН" 

 

Хоризонтално

 1. Атомите на един химичен елемент, които се различават по броя на неутроните
 2. Европейска организация за ядрени изследвания
 3. Устройство, в което се ускоряват и сблъскват протони.
 4. Руска установка за термоядрен синтез
 5. Ядрена реакция, при която две или повече атомни ядра се сливат, образувайки по- тежко ядро;
 6. Фамилията на жена, която допринася за създаването на теорията за радиоактивност.
 7. Античастицата на електрона
 8. Частица в ядрото с положителен заряд.
 9. Фамилия на учен, който предсказва съществуването на частицата- бог.

 

Вертикално

 1. Екологично чисто гориво
 2. Френски физик, който открива естествената радоиактивност.
 3. Явление, при което се изпускат алфа-, бета- и гама- лъчи
 4. Устройство, в което се задействат, контролират и поддържат ядрени реакции;
 5. Центърът на атома, в която е съсредоточена основната му маса.